3 KITADA AYNI ANDA ANINDA YANINDA

Giriş

İnşaat firmalarının projelerinde işletmek üzere tedarik ettiğimiz İş Makinelerimizi (Kule Vinç), evrensel normlarda yüksek kaliteli ürün ve hizmetler olarak sunmak, Şantiyelerde maksimum verimliliği gözetmek, ürün ve hizmetlerimiz için yürürlükteki tüm mevzuat ve şartname ve standartlara uygun olarak mükemmel ve maksimalist memnuniyet sağlamak, iş ve işçi güvenliği için gerekli tüm uygulamaları hassasiyetle yerine getirerek, her yıl hedeflediğimiz ciro ve karlılığı şirketimize sağlamak ana politikamızdır.

Amaç

Her türlü yasa, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kurum içi tüm personelini sürekli eğitimler ve kalite artırıcı yeni ve özgün yöntemler ile her türlü güvenlik önlemlerini alarak ve şirket talimatları doğrultusunda aldırarak, dışarıda daha rekabetçi, etik, güvenilir bir itibar yönetimini tesis edip uygularken, içeride personel tüm kadrolar arasında performans ölçümüne dayalı, sürekli iyileştirilen ve geliştirilen, verimliliği ve tasarrufu esas alan, minimum hata, maksimumum performans ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirilen ve geliştirilen, yenilik ve değişime karşı heyecan ve motivasyon duyan özgün/model bir yönetim sistemi oluşturmak ve sürdürülebilir kılmak ve yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

Kapsam

• Müşteri memnuniyetini, müşteri güvenini esas alır, müşteri için maksimum verimlik ve karlılık sağlama odaklı hareket eder ve bu anlayış ve bakış açısı karşılığında efektif ve gerçek kar beklentisi hedefler

• Şirket/İşletme giderlerini optimum seviyede tutmak ve planlanan gelir ve gider analiz ve hesaplar içinde kalmaya yönelik kararları alır ve uygular

• Şirket personelini kesin olarak ailesi olarak görür ve sorunlarına duyarlıdır. Yardım ve destek duyarlılığını mutlak değer olarak görür.

• Müşterilerinin, iş ortaklarının ve personelinin ADV adına besledikleri hislerinin iyilik duygusu ve kati prensipler üzerine oturtur.

• Yazılı hale getirilen kurallardan kati olarak taviz vermez.

• Emek ve Bilgiye saygı duyar, karşılığını vermek ve almak konusunda kuralları koyar,işletir, yönetir.

• Yazılı haldeki norm ve değerler çerçevesinde oluşturduğu sistemi başta yönetim kurulu olmak üzere tüm ADV ekibi uygulamak konusunda sorumludur.

;

©2024 Adv Kule Vinç. Tüm Hakları Saklıdır.

;
Kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni  inceleyeniz.
X